HỌC BỔNG DU HỌC ANH QUỐC

18/08/2022

HỌC BỔNG KHỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC (Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ)

1. Northumbria University

2. Nottingham Trent University:

 • Học bổng 50% hoặc 25% học phí – NTU Excellence Scholarships: dành cho bậc cử nhân hoặc thạc sỹ
 • Học bổng £3,000 – International Scholarships
 • Học bổng £4,000 – 50%- Regional and subject scholarships
 • Học bổng £10,000 – GREAT scholarships  in partnership with the British Council
 • Học bổng 50% học phí – LLM Vietnam Scholarship: Dành riêng cho sinh viên Việt Nam đăng ký chương trình thạc sỹ ngành Luật
 • Học bổng £5,000 dành riêng cho sinh viên Việt Nam đăng ký chương trình thạc sỹ
 • Xem chi tiết: tại đây

3. Portsmouth University

4. Queen Mary, University of London

5. Reading University

 • Học bổng £4,000 General Scholarship: dành cho bậc thạc sỹ;
 • Học bổng bậc thạc sỹ của Khoa Kinh doanh: xem tại đây 
 • Học bổng £1,000 mỗi năm dành cho chương trình Thạ c sỹ Kiến trúc;
 • Học bổng 10% học phí dành cho chương trình MA Applied Linguistics và MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL);
 • Học bổng £5,500 phí nhà ở (40 tuần) tại khu ký túc St Patrick’s Hall: dành cho sinh viên ngành Khoa học
 • Giảm £1,500 cho cựu sinh viên tốt nghiệp cử nhân và học tiếp lên thạc sỹ tại trường;
 • Học bổng £3,000- không giới hạn số lượng dành cho khóa dự bị đại học cho học sinh Việt Nam.
 • Xem chi tiết tại đây

6. Roehampton University

 • Học bổng £1,000, 2,500, 4,000 – International Excellence Scholarship: dành cho bậc thạc sỹ;
 • Học bổng 15% học phí – Roehampton College Scholarship: dành cho sinh viên tốt nghiệp Roehampton College và học tiếp lên chương trình cử nhân/ thạc sỹ;
 • Học bổng £5,000- LLM Masters of Law Scholarship: dành cho chương trình LLM Human Rights and Legal Practice và LLM International Commercial Law and Legal Practice
 • Học bổng £1200 – Roehampton Music Scholarship: Dành cho bậc cử nhân và thạc sỹ với các khóa học liên quan đến âm nhạc, yêu cầu: có portfolio. Được phép xin học bổng khác khi xin học bổng này. Hạn chót nộp hồ sơ 15/1/2021.
 • Học bổng £500 & 1500- Scholarshipfor Sporting Excellence: Dành cho bậc cử nhân và thạc sỹ dành cho các khóa học liên quan đến thể thao. Được phép xin học bổng khác khi xin học bổng này. Hạn chót nộp hồ sơ 15/1/2021.
 • Học bổng £1500- Esports Scholarships: Dành cho bậc cử nhân và thạc sỹ cho khóa học liên quan đến thể thao điện tử. Được phép xin học bổng khác khi xin học bổng này. Hạn đăng kí 15/1/2021.
 • Học bổng £2500 – Country Scholarships : Dành cho bậc cử nhân cho toàn khóa học. Áp dụng cho khóa hoc tháng 1/2021.
 • Giảm 20% học phí- Alumni Discount: dành cho cựu sinh viên của trường

7. Surrey University

8. University of South Wales

Xem chi tiết Học bổng tại đây

 • International Office Scholarship:

 • Học bổng £1,500 dành cho bậc cử nhân
 • Học bổng £2,000 dành cho bậc thạc sỹ

 • Học bổng £2,500 – Chancellors International Development Scholarship: Dành cho bậc cử nhân và thạc sỹ.
 • Giảm £6,000 cho sinh viên hoàn thành chương trình Cử nhân hoặc Top-Up học tiếp lên thạc sỹ

9. University of Westminster

10. York University

 • Học bổng £10,000- 20.000- Vice-Chancellor’s scholarships: Dành cho khóa cử nhân và Thạc sỹ, học bổng được trừ vào học phí và được chia ra 3 lần: năm 1- £10.000, năm 2- £5.000, năm 3- £5.000;
 • Học bổng £2.500- 7.500- Be Exceptional scholarships: Dành cho khóa Cử nhân và Thạc sỹ, học bổng dành cho năm đầu.
 • Xem chi tiết tại đây

11. University of Edinburgh

12. Kent University

13. Lancaster University

14. Lincoln University

Xem chi tiết Học bổng tại đây

15. Newcastle University

16. Sheffield Hallam University

Xem học bổng chi tiết: tại đây

17. Sussex University

 • Học bổng £1,000- 5,000 dành cho bậc cử nhân, chi tiết tại đây
 • Học bổng £3,000- 5,000- 11,275 dành cho bậc thạc sỹ, chi tiết tại đây

18. Anglia Ruskin University

Xem chi tiết Học bổng tại đây

 • MBA Scholarship: 4,000 GBP/năm hoặc 4,000 GBP/2 năm (nếu khóa MBA kéo dài 2 năm);
 • Học bổng £1,400- £12,500/ năm- Sport Scholarship: dành cho các vận động viên tài năng
 • Học bổng Đại học và thạc sỹ:

 • 4,000 GBP- International Excellence Scholarship: dựa vào bài luận học bổng 500 từ.
 • 1,000- 2,000 GBP- International Merit Scholarship: xét tự động dựa vào hồ sơ
 • 3,000 GBP- International Alumni Scholarship: tự động nếu bạn chuyển tiếp từ đại học Anglia Ruskin lên các khóa thạc sỹ hoặc nghiên cứu
 • 400 – 1,000 GBP- International Early Payment Discount: sinh viên đóng tiền học phí sớm sẽ được tự động trừ khoản này.

19. Aston University

Xem chi tiết Học bổng tại đây

 • Học bổng £8.000– Vice-Chancellor’s International Scholarship;
 • Học bổng £3.000– Global Ambassador Scholarship;
 • Học bổng £2.000, £5.000– Global Excellence Scholarship.

20. Brighton University:

21. Bristol University

Xem chi tiết học bổng tại đây

Bậc cử nhân:

Bậc thạc sỹ:

22. Brunel University

Xem chi tiết học bổng tại đây

 • MSc Structural Integrity (Asset Reliability Management)
 • MSc Oil and Gas Engineering
 • MSc Lightweight Structures and Impact Engineering

23. Cardiff Metropolitan University

Xem h ọc bổng chi tiết tại đây

 • Undergraduate Scholarship: £1,000 ​dành cho bậc cử nhân
 • Alumni scholarship: 25% học phí dành cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại trường và học tiếp lên thạc sỹ tín chỉ;
 • MBA Scholarship: Up to £1,500 dành cho khóa MBA, được xét dựa trên học lực và kinh nghiệm làm việc
 • Vice Chancellor Scholarship:  Up to £1,500 dành cho bậc thạc sỹ
 • ​South East Asia Scholarship: 50% học phí năm học đầu tiên, dành cho bậc cử nhân và thạc sỹ
 • Global Wales Postgraduate Scholarship: £10,000 dành cho bậc thạc sỹ

24. Durham University

Xem chi tiết học bổng tại đây

 • Học bổng £5,000/ năm dành cho bậc cử nhân và hạc sỹ, xem chi tiết tại đây

25. Essex University

Xem chi tiết học bổng tại đây

26. Glasgow University

Xem chi tiết học bổng tại đây

27. Goldsmiths University of London

Xem chi tiết học bổng tại đây

28. Hull University:

Xem chi tiết học bổng tại đây

29. Kingston University

Xem chi tiết học bổng tại đây

 • International Scholarships: trị giá 5,000 GBP dành cho chương trình cử nhân và thạc sỹ
 • Alumni discount: 10% học phí dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học Kingston học tiếp lên thạc sỹ.
 • Family bursary: 10% học phí dành cho sinh viên có người thân (vợ chồng/ bố mẹ/ anh chị em ruột/ con cái) từng học tại trường.

30. Leicester University:

Xem chi tiết học bổng tại đây

31. Liverpool University

Xem chi tiết học bổng tại đây.

32. University of Exeter

Xem chi tiết học bổng tại đây.

33. Loughborough University

 

34. Manchester Metropolitan University

Xem chi tiết học bổng tại đây.

 • Học bổng 2,000 GBP mỗi năm cho bậc cử nhân
 • Học bổng đến 3,000 GBP cho bậc thạc sỹ
 • Vice Chancellor’s international Scholarship: đang được cập nhật

35. University of Warwick

Xem chi tiết học bổng tại đây.

 • 100% học phí: 20 suất
 • £13,000/ năm: 160 suất
 • £2,000/ năm: 70 suất

36. Middlesex University London

Xem chi tiết học bổng tại đây.

 • Academic Excellence Scholarship: lên tới GBP 2,000 dành cho ứng viên hệ Đại học/Thạc sỹ có điểm GPA đạt 8/10 hoặc tương đương
 • Merit Award: lên tới GBP 1,000 dành cho sinh viên có điểm thi IELTS từ 5.0 trở lên.
 • The Alumni Bursary: lên đến 20% học phí cho khóa học Thạc sỹ dành cho các sinh viên hệ Đại học bao gồm cả những sinh viên đã hoàn thành khóa học cao nhất của trường.

37. University of Dundee

Xem chi tiết học bổng tại đây.

 • Al-Maktoum College Hamdan Bin Rashid Award: £7,500, dành cho chương trình sau đại học ngành Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business)
 • Al-Maktoum College Living Support Bursary Business: £5,000, dành cho chương trình sau đại học ngành (Accountancy / Economics / Finance / International Business)
 • Alumni Scholarship 2022/23: đến £3,000, dành cho chương trình sau đại học  các ngành: Anatomy / Forensic Anthropology / Forensic and Medical Art, Architecture and Urban Planning, Art and Design, Biological/Biomedical Sciences, Biomedical Engineering / Medical Imaging, Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business), Civil Engineering / Structural Engineering, Computing / Applied Computing / Data Science / Data Engineering, Dentistry, Education, Electronic Engineering, Energy Petroleum and Mineral Law and Policy, English, Geography / Environmental Science, History, Law, Mathematics, Mechanical Engineering / Industrial Engineering, Medicine, Nursing and Health Sciences, Philosophy, Physics, Politics and International Relations, Psychology, Social Work
 • Batchelor Trust: £500, dành cho chương trình cử nhân
 • Discover Business at Dundee 2022/23: £2,000/năm, dành cho chương trình cử nhân và sau đại học ngành Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business)
 • Global Citizenship Scholarship – 2022/23: £5,000/năm, dành cho chương trình cử nhân và sau đại học các ngành: Anatomy / Forensic Anthropology / Forensic and Medical Art, Architecture and Urban Planning, Art and Design, Biological/Biomedical Sciences, Biomedical Engineering / Medical Imaging, Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business), Civil Engineering / Structural Engineering, Computing / Applied Computing / Data Science / Data Engineering, Education, Electronic Engineering, Energy Petroleum and Mineral Law and Policy, English, Geography / Environmental Science, History, Law, Mathematics, Mechanical Engineering / Industrial Engineering, Nursing and Health Sciences, Philosophy, Physics, Politics and International Relations, Psychology, Social Work
 • Global Excellence Scholarship 2022/23: £6,000/năm, dành cho chương trình cử nhân và sau đại học các ngành:  Anatomy / Forensic Anthropology / Forensic and Medical Art, Architecture and Urban Planning, Art and Design, Biological/Biomedical Sciences, Biomedical Engineering / Medical Imaging, Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business), Civil Engineering / Structural Engineering, Computing / Applied Computing / Data Science / Data Engineering, Dentistry, Education, Electronic Engineering, Energy Petroleum and Mineral Law and Policy, English, Geography / Environmental Science, History, Law, Mathematics, Mechanical Engineering / Industrial Engineering, Medicine, Nursing and Health Sciences, Philosophy, Physics, Politics and International Relations, Psychology, Social Work
 • Humanitarian Scholarship – The University of Dundee 2022/23: đến £4,000/năm, dành cho chương trình cử nhân và sau đại học các ngành: Anatomy / Forensic Anthropology / Forensic and Medical Art, Architecture and Urban Planning, Art and Design, Biological/Biomedical Sciences, Biomedical Engineering / Medical Imaging, Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business), Civil Engineering / Structural Engineering, Computing / Applied Computing / Data Science / Data Engineering, Dentistry, Education, Electronic Engineering, Energy Petroleum and Mineral Law and Policy, English, Geography / Environmental Science, History, Law, Mathematics, Mechanical Engineering / Industrial Engineering, Medicine, Nursing and Health Sciences, Philosophy, Physics, Politics and International Relations, Psychology, Social Work
 • Al-Maktoum College Living Support Scholarship 2021/22: £5,000, dành cho chương trình sau đại học ngành Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business)
 • Alumni Scholarship 2021/22: đến £3,000, dành cho chương trình sau đại học các ngành: Anatomy / Forensic Anthropology / Forensic and Medical Art, Architecture and Urban Planning, Art and Design, Biological/Biomedical Sciences, Biomedical Engineering / Medical Imaging, Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business), Civil Engineering / Structural Engineering, Computing / Applied Computing / Data Science / Data Engineering, Dentistry, Education, Electronic Engineering, Energy Petroleum and Mineral Law and Policy, English, Geography / Environmental Science, History, Law, Mathematics, Mechanical Engineering / Industrial Engineering, Medicine, Nursing and Health Sciences, Philosophy, Physics, Politics and International Relations, Psychology, Social Work
 • Global Excellence Scholarships (Postgraduate) 2021/22: £5,000, dành cho chương trình sau đại học các ngành:  Anatomy / Forensic Anthropology / Forensic and Medical Art, Architecture and Urban Planning, Art and Design, Biological/Biomedical Sciences, Biomedical Engineering / Medical Imaging, Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business), Civil Engineering / Structural Engineering, Computing / Applied Computing / Data Science / Data Engineering, Dentistry, Education, Electronic Engineering, Energy Petroleum and Mineral Law and Policy, English, Geography / Environmental Science, History, Law, Mathematics, Mechanical Engineering / Industrial Engineering, Medicine, Nursing and Health Sciences, Philosophy, Physics, Politics and International Relations, Psychology, Social Work
 • International College Dundee Entrant Scholarship (Taught Postgraduate): đến £4,500/năm, dành cho chương trình Thạc sỹ tín chỉ các ngành:  Architecture and Urban Planning, Art and Design, Biomedical Engineering / Medical Imaging, Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business), Civil Engineering / Structural Engineering, Computing / Applied Computing / Data Science / Data Engineering, Education, Energy Petroleum and Mineral Law and Policy, Law, Mechanical Engineering / Industrial Engineering, Nursing and Health Sciences, Psychology, Social Work
 • International College Dundee Entrant Scholarship (Undergraduate): đến £4,500/năm, dành cho chương trình cử nhân các ngành: Anatomy / Forensic Anthropology / Forensic and Medical Art, Art and Design, Biological/Biomedical Sciences, Biomedical Engineering / Medical Imaging, Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business), Civil Engineering / Structural Engineering, Computing / Applied Computing / Data Science / Data Engineering, English, Geography / Environmental Science, History, Law, Mathematics, Mechanical Engineering / Industrial Engineering, Nursing and Health Sciences, Philosophy, Physics, Politics and International Relations, Psychology
 • International College Dundee Progressing with Excellence Scholarship (Taught Postgraduate): đến £5,000/năm, dành cho chương trình Thạc sỹ tín chỉ các ngành: Architecture and Urban Planning, Art and Design, Biomedical Engineering / Medical Imaging, Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business), Civil Engineering / Structural Engineering, Computing / Applied Computing / Data Science / Data Engineering, Education, Energy Petroleum and Mineral Law and Policy, Law, Mechanical Engineering / Industrial Engineering, Nursing and Health Sciences, Psychology, Social Work
 • International College Dundee Progressing with Excellence Scholarship (Undergraduate): đến £5,000/năm, dành cho chương trình cử nhân các ngành: Anatomy / Forensic Anthropology / Forensic and Medical Art, Art and Design, Biological/Biomedical Sciences, Biomedical Engineering / Medical Imaging, Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business), Civil Engineering / Structural Engineering, Computing / Applied Computing / Data Science / Data Engineering, English, Geography / Environmental Science, History, Law, Mathematics, Mechanical Engineering / Industrial Engineering, Nursing and Health Sciences, Philosophy, Physics, Politics and International Relations, Psychology

38. University of Huddersfield

Xem chi tiết học bổng tại đây

 • Merit-based scholarship: £2,000- £4,000 dành cho chương trình cử nhân
 • Vice Chancellor’s Scholarship: 100% học phí dành cho chương trình nghiên cứu
 • Early Payment Scholarships: £500
 • Research Scholarships: 15%, 25%, 50%, 75% và 100% dành cho chương trình nghiên cứu

39. Coventry University

Xem chi tiết học bổng tại đây

40. London South Bank University

Xem chi tiết học bổng tại đây

 • International Merit Scholarships: £4,000 dành cho chương trình cử nhân, thạc sỹ tín chỉ- nhập học kỳ tháng 9/2022 và tháng 1/2023;
 • International Scholarships: £1,500 dành cho chương trình cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ- nhập học kỳ tháng 9/2022 và tháng 1/2023;
 • Loyalty Award : 20% học phí dành cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân và tiếp tục học lên thạc sỹ tại trường;
 • Early Payment Discount : Giảm 5% học phí cho sinh viên nộp tiền sớm.
 • ONCAMPUS London South Bank Merit Scholarship: 25% học phí mỗi năm học dành cho sinh viên hoàn thành chương trình chuyển tiếp tại ONCAMPUS LSB (Dự bị đại học hoặc International Year 1)

Chi tiết học bổng của hơn 100 trường đại học khác xem tại đây

HỌC BỔNG KHỐI TRƯỜNG ĐÀO TẠO DỰ BỊ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

1. Tập đoàn INTO:

University of East Anglia:

 • Học bổng đến 50% học phí cho chương trình Newton A-Level
 • Học bổng chuyển tiếp  đến £5,000/ năm, cho các sinh viên hoàn thành chương trình Newton A-Level Science và chuyển tiếp lên chương trình Đại học chuyên ngành Khoa học tại UEA;
 • Học bổng chuyển tiếp đến £5,000 cho sinh viên hoàn thành chương trình Foundation tại UEA và chuyển tiếp lên chương trình Đại học tại UEA (ngoại trừ các chương trình thuộc Faculty of Medicine and Health Sciences);
 • Học bổng nhập học £2,000 cho sinh viên nhập học chương trình International Year One in International Development with Media tại UEA và Học bổng chuyển tiếp £2,000 (cho năm 2 và năm 3 ĐH) khi sinh viên thành công chuyển tiếp lên chương trình Đại học tại UEA.

Newcatsle University

 • HB đến £10,000- 20,000 (50% cho chương trình Foundation và 50% cho năm 1 Đại học- khi sinh viên thành công chuyển tiếp lên Newcastle University): áp dụng cho sinh viên nhập học chương trình Foundation 3 kỳ tại Newcastle University, kỳ Tháng 9/2021 hoặc Tháng 1/2022.

Newcatsle University London:

 • HB £5,000 cho chương trình Dự bị đại học, International Year 1 và Dự bị Thạc sỹ
 • HB £3,000 cho chương trình Cử nhân
 • HB 50% cho chương trình sau đại học

University of Exeter:

 • HB £7,500 cho chương trình Dự bị đại học, International Year 1 và Dự bị Thạc sỹ
 • HB £5,000 cho chương trình Cử nhân chuyển tiếp từ dự bị

Queen’s University of Belfast: HB £4,000 cho chương trình Dự bị đại học, International Year 1 và Dự bị Thạc sỹ

Manchester- University of MachesterHB £5,000 cho chương trình Dự bị đại học

Manchester- Machester Metropolitan University: HB £5,000 cho chương trình Dự bị đại học, International Year 1

Manchester: HB £5,000 cho chương trình Dự bị đại học, International Year 1 và Dự bị Thạc sỹ

City University London:

 • HB £4,000 cho chương trình Dự bị đại học và Dự bị Thạc sỹ
 • HB £3,000 cho chương trình Cử nhân chuyển tiếp từ dự bị

London: HB 30% học phí cho chương trình Dự bị đại học, International Year 1 và Dự bị Thạc sỹ

Stirling Scotland: HB £4,000 cho chương trình Dự bị đại học, International Year 1 và Dự bị Thạc sỹ

2. Tập đoàn Navitas: HB £500- £1.000- 10% cho chương trình Dự bị đại học, International Year 1 và Dự bị Thạc sỹ vào các trường Đại học sau:

 • University of Portsmouth
 • Robert Gordon University
 • University of Hertfordshire
 • Swansea University
 • Birmingham City University
 • Brunel University London
 • Anglia Ruskin University
 • University of Northampton
 • University of Plymouth
 • University of Leicester
 • University Academy 92

3. Tập đoàn Study Group: HB £1,000-4,000 cho chương trình Dự bị đại học, International Year 1 và Dự bị Thạc sỹ vào các trường Đại học sau:

 • University of Aberdeen
 • Cardiff Univeristy
 • Coventry University London
 • Durham University
 • University of Huddersfield
 • University of Huddersfield London
 • Kingston University London
 • University of Lancaster
 • University of Leeds
 • Leeds Beckett University
 • University of  Lincoln
 • Liverpool John Moores University
 • Royal Holloway University of London
 • University of Sheffield
 • University of Strathclyde
 • University of Surrey
 • University of Sussex

4. Tập đoàn Kaplan:

 • Học bổng đến 2.000 GBP
 • Học bổng 3.000 GBP (cho các chương trình của Russell Group Uni)
 • Học bổng đến 5.000 GBP cho riêng các khóa học tại trường Essex
 • 1 suất học bổng 50% và 1 suất học bổng 4.000 GBP vào kì mùa thu và yêu cầu phỏng vấn vào tháng 6/2022;
 • Early payment discount 500 GBP cho tất cả học sinh đóng tiền trước deadline.

Các trường Đại học đối tác của Kaplan:

 • Aston University
 • Bournemouth University
 • City University of London
 • Cranfield University
 • Nottingham Trent University
 • University of Birmingham
 • University of Brighton
 • University of Essex
 • University of Glasgow
 • University of Liverpool
 • University of Nottingham
 • University of Westminster
 • University of York
 • University of the West of England (UWE Bristol)
 • University of Aberdeen
 • University of Salford

5. ONCAMPUS- CEG:

 • Queen Mary University of London: Học bổng đến £4,000 dành cho sinh viên chương trình dự bị đại học liên thông lên cử nhân các ngành: Business Management, Accounting & Management, Marketing& Management, Business with Law,  Accounting & Finance, International Business
 • London Southbank University:

 • Merit Scholarship: Học bổng 25% học phí mỗi năm học bậc cử nhân, dành cho sinh viên có điểm số xuất sắc tại ONCAMPUS London South Bank.
 • Early Payment Discount: Giảm 5% học phí cho sinh viên nộp đặt cọc sớm vào LSBU.

HỌC BỔNG KHỐI TRƯỜNG ĐÀO TẠO A-level

1. Newton A-level- Uni. of East Anglia:

 • Newton A-level Scholarship: trị giá 50% học phí chương trình A-level (tương đương £24,648)
 • Newton Science Progression Scholarship: trị giá 5.000 mỗi năm (tổng giá trị lên đến £15,000) dành cho sinh viên hoàn tất chương trình Newton A-level và học lên chương trình Cử nhân ngành Khoa học (ngoại trừ Medicine) tại UEA

2. Bellerbys College:

3. CATS College:

 • Financial aid £1,000 dành riêng cho học sinh Việt Nam
 • Học bổng đầu vào Merit 20-50%
 • Học bổng đầu ra Scholarship of Excellence 100% học phí và phí ăn ở
 • Khóa học miễn phí kéo dài 1 tháng trị giá £5,000 giúp học sinh làm quen với chương trình học trong thời gian chờ làm thủ tục visa trước khi nhập học
 • Xem chi tiết

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ HỌC BỔNG

012 Global khuyến khích tất cả các DHS đủ điều kiện đăng kí xin học bổng. Những việc chúng tôi sẽ giúp bạn trong việc xin học bổng du học bao gồm:

 • Gặp học sinh sớm – giúp lên lộ trình học tập- phấn đấu, sẵn sàng cho việc xin học bổng trong tương lai;
 • Đánh giá năng lực thực tế của học sinh và gợi ý những học bổng học sinh nên đăng ký xin;
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin học bổng: rà soát, kiểm tra thông tin, prove reading hồ sơ, PS, khác…
 • Trực tiếp đăng kí xin học bổng cho học sinh.

Trên thực tế, do đại diện nhiều trường đại học quốc tế tốt và do số lượng du học sinh của công ty nhiều và chất lượng tốt, tại Việt Nam, 012 Global được đánh giá là công ty chịu khó xin học bổng cho học sinh – cũng là công ty xin được nhiều học bổng – xin được học bổng cao cho du học sinh.

Cơ hội học bổng là dành cho mọi người và để đạt hiệu quả cao trong xin học bổng, chúng tôi khuyến khích các bạn liên hệ với chúng tôi 2-3 năm trước khi du học, để chúng tôi có thể sơ bộ đánh giá năng lực mọi mặt của học sinh, giúp các bạn lên lộ trình chuẩn bị tốt nhất cho việc xin học bổng khi du học. Vui lòng đọc thêm những thông tin chung về học bổng dưới đây, để bạn có định hướng tốt hơn.

Học sinh cần phân biệt rõ:

 • Scholarship= Học bổng: luôn giới hạn về số lượng và cạnh tranh mới có được;
 • Grant= khoản cố định: là mức tiền cố định mà trường/ khoa có thể cho, nếu bạn đăng ký và trường/ khoa đó; bạn không cần làm gì mà vẫn được
 • Bursary/ Financial aid= hỗ trợ tài chính: dành cho các học sinh có lý do, bạn có thể cần trình bày lý do để được.

Các nguồn học bổng- mức học bổng.

Có các nguồn học bổng sau và mức học bổng có thể từ 10-100% học phí, hoặc học bổng toàn phần (ăn, ở, học, đi lại, bảo hiểm y tế…)

 1. Nước học sinh đến du học: ví dụ Úc có học bổng AAS, UK: học bổng Chevening, Mỹ: học bổng Fullbright; New Zealand: học bổng Asian…
 2. Trường học sinh chọn học;
 3. Các tổ chức/ cơ quan độc lập;
 4. Các cá nhân độc lập;
 5. Chính phủ Việt Nam;
 6. Cơ quan Việt Nam.

Xét học bổng:

Trừ trường hợp hồ sơ cực kì xuất sắc để có thể đoán định mức học bổng, nếu không thì thực tế không ai có thể đảm bảo bạn được cấp học bổng hay không, vì học bổng luôn được xét bởi hội đồng xét học bổng và xét theo các tiêu chí căn bản:

  • Năng lực học thuật: học lực và thành tích học thuật: lấy từ cao đến thấp;
  • Thời điểm nộp hồ sơ: hồ sơ nộp sớm có ưu thế hơn hồ sơ nộp muộn hơn;
  • Tiêu chí riêng: nếu đó là các học bổng đặc biệt (chuyên ngành).

Tất cả các học sinh được khuyên là cần nộp hồ sơ sớm, ngay trước khi bạn có đủ hồ sơ để “xếp hàng” xin học bổng; Như vậy khi bạn có đủ hồ sơ- bạn sẽ được xét nhanh hơn và cũng ưu tiên hơn.

Tham khảo năng lực học sinh >< mức học bổng có thể đăng ký để cạnh tranh:

 • HB 100% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA 95- 100%; Tiếng Anh: ≥ 7.0 IELTS
 • HB 50% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA ≥ 92%; Tiếng Anh ≥ 6.5
 • HB 30% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA ≥ 85%; Tiếng Anh ≥ 6.5
 • HB 10-20% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA ≥ 75%; Tiếng Anh ≥ 6.0

Hồ sơ xin học bổng:

 • Học bạ/ bảng điểm của khóa học gần nhất;
 • Bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất;
 • Hộ chiếu trang có ảnh và chữ ký;
 • Tiếng Anh và/ hoặc chứng chỉ chuẩn hóa (PTE A/ IELTS/ TOEFL/ SAT/ GMAT/ GRE…);
 • Thành tích khoa học, hoạt động ngoại khóa, các bài viết nghiên cứu- nếu có.

Ứng viên xin học bổng bậc thạc sỹ, tiến sỹ sẽ cần thêm:

 • Work CV;
 • 1 personal statement;
 • 2 thư giới thiệu.

Lưu ý khác:

 • Với các học sinh đạt học bổng bán phần (chỉ có học phí hoặc 1 phần học phí, hoặc 1 phần tiền ăn ở…), học sinh cần tính toán để đủ tiền trang trải các phí còn lại (học phí, sinh hoạt phí…);
 • Một số nước khi xin học bổng thì cần hồ sơ đầy đủ & nhiều loại giấy tờ, một số nước khác chỉ xét GPA & tiếng Anh.

 

0 bình luận, đánh giá về HỌC BỔNG DU HỌC ANH QUỐC

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.02147 sec| 1147.789 kb